Fojnički samostan sa svojim župnim  crkvama
Klikni na sliku- Officiel site samostan "Duha svetoga Fonica"
http://www.fojnica-samostan.com

 

Samostan u Fojnici postoji od XIV.stolječa.   Sadašnja crkva   sagrađena je 1888. god.
Stari samostan sagrađen je 1863.a novi dograđen 1940.god

GOJEVIČI - Crkva Svetog Franje Asiškog
sagrađena 1972.god. 

ŠČITOVO - Crkva      Presvetog Srca Isusova
sagrđena1974 god.   Za vrijeme rata 1992 -94 
potpuno unistena a zatim poslije rata obnovljena

OTIGOSŠE- Crkva Svete Ane
sagrađena       1980.      godine

KAZIJEVIČI  - PROKOS  Crkva  Porciunkula sagrađena  1972 god.
Potpuno  unistena za vrijeme rata 1992kako spolja tako iznutra sa   svim  svetim   slikama , Oltarom,namještajem itd.Poslije rata obnovljen samo krov. Naime to je učinjeno tako da se nebi  srušila do temelja.Sa ovoga područja hrvatskiživalj je  protjeran od straneBošnjaka tj.  tzv. Armije  BiH   tako da je ostalo svega 2 obitelji  zavrijeme rata i poslije rata se vratlio još 5 obitelji ,a odselilo se oko 80 obtelji.

 2. 8. 2006.(ne prenosi se na nedjelju) Je proslava patrona, zaštitnika ove filijale,          

2005  >>>


Crkva Sv.Porciunkula(crkva Gospa  od andjela)  u Kazijevičima konaćno pokrivena i renovirana s vana. 

 

Pomoć za obnovu crkve "Kazijevići"


FOJNIČKA IDILA U NOČI PRIJE BOŽIČA

Oblici Križeva 

OPIS FOJNIČKOG PODRUČJA
FRA MIJO V.BATINIĆ
BOSANSKI FRANJEFAC
klikni na knjigu


nazad