Pogled od bivse kapije sumarstva prema ulazu u grad