Službe za intervenciju u  Fojnici

nazad

Policija

  030- 837211   CENTRALA  FOJNICA  

Vatrogasna služba

 030- 837122    NN ULICA  FOJNICA
 030- 837159    MUSLIM EF.BORIĆA bb FOJNICA
 

Dom zdravlja

030 - 837279    FOJNICA
030 - 803199 
  GOJEVIČI
 

Apoteka

  030- 837498     GRADSKA APOTEKA  Fojnica  

Veterinarske
službe


 

  030-837579      VETERINARSKA STANICA FOJNICA

030-803207      VETERINAR     GOJEVIČI

030-879153      VETERINARSKA STANICA KISELJAK