MUZEJ


Knjiga Fojnički Grbovnik,tako nazvan jer se od davnina čuva u Franjevačkom samostanu u Fojnici,jedini je i naj stariji zbornik grbova koji je sačuvan na teritoriju Bosne i Hercegovine

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOGA DUHA - FOJNICA

MUZEJ

Franjevci su došli u Fojnicu tijekom 14. stoljeca.Prvi samostan podignut je na lokalitetu Pazarnica u sjevernom djelu Fojnice. U tom samostanu boravio je fra.Anđelo Zvizdovic.Nakon turskog osvajanja bosne 1463.god.,franjevci,izloženi često zlostavljanju i pljaćki,povlaće se na brdo Križ i tamo grade drugi samostan,gdje se i danas nalazi.Crkva i samostan su više puta stradavali i ponovno podizani.

U samostanu se nalaze i cuvaju razlicite zbirke arhivske grade,muzejskog blaga,umjetnickih slika i vrijednih starih knjiga.Evo kratkog pregleda tog samostanskog blaga.
Arhiv
Arhivska građa samostana veoma je vrijedna sa stajališta franjevačke povjesti,a takođe i opće povjesti,posebno BiH.Fr.Leonardo Čuturić radio je na slaganju i uredenju arhiva i podjelio ga je u 23 skupine prema sadržaju dokumenata:
-Dokumenti vezani za Fojnicu
-dokumenti pisani Bosančicom
-stvari iz osobnog života fratara
-ono što se usko odnosi na samostan i crkvu
-o školstvu
-o turskim zakonima
-o župama fojničkog distrikta
-životopisi istaknuti Fojničana
-ulomci iz raznih arhiva
-kronike i pisma
-dokumenti o književnom i prosvjetnom radu franjevaca i drugo.
-Posebna skupina su turski dokumenti,njih oko 3000 s kratkom naznakom sadržaja na poledini dokumenta.Veoma su važni za proucavanje periodi turske vladavine u BiH.Veliki dio dokumenata objavio je Josip Matasovic u djelu "Fojnicka regesta".Takoder je vrijedna i zasebna skupina od 156 dokumenata pisanih bosancicom.
-Madu najvrijednije dokumente,a u današnje vrijeme i najinteresantnije spada "Ahdnama",povelja sultana Mehmeda || Osvajača dana fra Andelu Zvizdoviću 1463.god.Takođe je tu i "Bujrultija Skender-paše" iz 1486.godine.
Knjižara
Samostanska knjižnica broji oko 40.000 naslova, a posebno vrijedne su inkunabule,njih trinaest. Najstarija je :Nicolai de Lura,Pastillae in S. Scripturam Novi testamenti iz 1481.godine.

Veliki broj djela jesu filozofsko teološka djela tiskana u periodu od 16do 17 stoljeca,ali ima djela iz drugih podrucja:povjest,zemljopis,medicina i drugih prirodnih znanosti.
Neke su veoma interesantne i vrijedne kao :djela Bizantskih povjesnicara Kantakuzena,Zonare,Halkokondila Ane Komnene.Izvanredna djela su od De Urbibus od Stefanosa,"Farlatijev Illyricum Sacrum",u osam svezaka,Theinerova Monumenta "Merdionalium i Annales Ecclesiastici","Waddingovi Annales Minorum" i dr.

Djela starijih bosanskih pisaca:Divkovic,Margitic,Posilovic,Ancic, pisana bosancicom posebno su vrijedna i važna za proucavanje naše književnosti.Iz oblasti periodike vrijedne su zbirke Katolickog lista,Vienca,Obzora,Danice Ilirske,Jogoslavenskih novina,Nevena,Narodnih novina i niza drugih.
Muzej
Muzejska zbirka samostana je mnoštvo vrijednih i vrlo starih exponata razvrstanih u nekoliko tematskih zbirki.Evo nekih važnijih:
-Zvizdovica zbirka: sa Ahdnamom,darovanim plaštem,Burjultijom Skender-paše i Zvizdovica slikom i plocom kao okosnicom 
-Miletica zbirka sa crkvenom odjecom,biskupskom odjecom i obucom,krasno uredenom,biskupskim križevima, štapovima i posudem za svecaneslužbe božije i drugi eksponati iz veoma bogate zbirke.
-Bosansko-franjevačka zbirka:Grbovnik-Knjiga iz 1340. god.,vjerojatno jedna od najstarijih na našim krajevima s grbovima "Balkanskih zemalja" i pojedinih poznatijih obitelji.Muhamedov list,dokument o slobodi/slicno Ahdnami/,starinska zvona,svjetiljke,tintarnice,odlikovanja,
pacati,prsteni,križevi,štapovi-biskupski,dukati,satovi,lijecnicki pribori i drugo.
-Crkvena zbirka: s velikim brojem izuzetnih radova domacih majstora"fojnicka škola"od srebra i zlata.Slijede zbirke iskopina,oružja,
narodnog veza,i odjela,prirodoslovna zbirka.Veliki doprinos na urešenju muzeja dao je fra Bono Šapina i mnogo truda je uložio da pojedini eksponati budu dostupni posjetiteljima.
-Numinizmatička kolekcija-zbirka sa dragocjenim primjercima rimskog i grckog novca,zbirkom bosanskog i Dubrovackog novca,te raznog Slavenskog novca,Ugarskog,Mletackog,novca Habzburgovaca pa do zbirke novca novijeg datuma.

Pinakoteka
U samostanu na zidovima i u crkvi povješano je preko dvadesetak uljanih slika radenih u periodu 18. i 19. stoljeca.Nastale su vecinom u Italiji i dalmaciji, a neke su naslikali i domaci autori.Medu najvažnije spadaju Bezgrešno zacece ili molitva za spasod kuge iz 1784.god. nastala u vrijeme kada je kuga vladalaovim krajevima autora Sebastiana Devite iz Splita.

Takodje važno djelo jeSveti Antun Pustinjak,zaštitnik Fojnice od bolesti tifusa,autora fra Mije Čujić oko 1800 god.Vrijedno je pomenuti portret fra Agustina Miletica od Aleksandra Seitza iz 1803.god.Sveta Ana Marija,Madona s kristom,Sveti Andrija,Sveti Bono,Raspece Kristovo,Sveti Anto,Srce Isusovo.Od novijih radova treba spomenuti veci broj slika Gabrijela Jukica i takode veliki broj njegovih crteža.

Samostanska crkva napravljena je po projektu Josipa Vancaša 1888/89. god. Godine 1894.,oslikao ju je Josip Oisner,s Njemackog govornog podrucja.Kompozicijom Kristovog Uskrsnuca naslikana je u kupoli crkve.Ostali prostor u crkvi oslikan je likovima svetaca iz franjevackog reda,četvorice evanđelista.U koru su likovi Krista Svedržitelja i Marije bogorodice.Sav rad je slikarski solidno i kvalitetno izveden.

Sve slike su preslikane iz Crkvenih Kalendara i vlasnistvo su Franjevačkog samostana Svetog Duha Fojnica

Dio Muzeja
Ahdnama Mehmeda II. i plašt kojim je sultan ogrnuo fra Anđela Zvizdovića na polju Milodraž 1464.godine.


Ahdnama


Fra Anđelo Zvizdović


Razno oruđe i oružje


Razni križevi

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOGA DUHA - FOJNICA
Fra Andela Zvizdovica 4
BiH 71270 Fojnica

Kontakt