U ovih sedam  knjiga su svi vaši upisani komentari sa E-mail adresama