KPD Matija Gubec

  U mjestu Bakovići koje se nalazi svega 50 km zapadno od Sarajeva ,a 4 km od Fojnice osnovano je 1932 god. kulturno umjetnièko društvo na inicijativu tadašnjih exploatatora Bakovićkog rudnika zlata tj. Engleza . Oni su bili i prvi donatori tj. kupci prvih muzićkih instrumenata. Prvo ime se zvalo HKD (Hrvatsko Kulturnoumjetnićko Drustvo),,Matija Gubec“. Godine 1936 registrirano u Sarajevu pri savezu kulturno umjetnićkih društava. Poslije drugog svijetskog rata preregistrovano je u KPD Matija Gubec i do dan danas se ovako zove. Dom je društvo dobilo tek 1963. godine , a donatori su bil sami mještani {sve su sami svojim radom i doprinosom uradili). Još je važno naglasiti da KPD Matija Gubec nije prestajalo nikada sa radom sve do danas izuzev u periodu od 01.06.1993 pa do 5/1995. Razlog dvogodišnjeg nefunkcioniranja društva su sukobi Bošnjaka (muslimana) i Hrvata na ovom podruèju, tj. protjerivanje Hrvata sa podruèja Fojnice, važno je naglasiti da društvo iskljuèivo radi na amaterskoj osnovi. Društvo je uèesnik smotri folklora Hrvata BiH, koji se održavaju svake godine u drugom mijestu ; Orašje ,Jajce, Kupres ... , Od Prosinca 12/2000 KPD Matija Gubec Bakovići je èlan udruge Hrvatski kulturno umjetnièkih društava BiH. KPD ,,Matia Gubec “ ima ukupno 53 zahvalnice starijeg datuma od kojih su samo tri saèuvane , ostale su uništene u periodu kada su Bosnjaci bili sami na ovom podruèju .Ove godine društvo slavi  22.05.2001. šezdeset i petu obljetnicu postojanja i rada.KPD Matija Gubec ima oko 100 stalni èlanova podjeljeno u 4 sekcije i to: tamburaška , ženska izvorna , muška izvorna i folklorna sekcija


Kontakt adresa:
Tel:030/803 134           Fax:030/803 134
 

 Predsjednik društva: Bošnjak  Nikica  ( Kiko )
 Dopredsjednik :         Kalinić Jozo ( Čozluka )
 


  Anđa Cvjetković počasni i najstariji član društva
 
    (†)  21.05.2008 


Tamburaška sekcija radi momentalno sa èetiri èlana i to:
Kalinić Ferdo  
(†) Kalinić Jozo   Cvjetković Branko   Bošnjak Nikica
 


Ženska izvorna sekcija radi sa sedam ćlanova i to : 
Kata Bošnjak,
Anđa Bilić 
(†) 04/2008
Lucija Cvjetković, 
Anđa Cvjetković 
(†)21.05.2008
Ivuša Bošnjak ,An|a Oroz ,Anika TukaMuška izvorna sekcija trenutno radi sa četiri ćlana i to: 
   Anto Glavočević         Drago Cvjetković 
Stjepan Stanić             Žarko   Bošnjak 
 

   Folklornu sekciju čine ostali članovi drštva koja je i najbrojnija   
Dugogodišnji vođa ove  sekcije je Kata Prajo ona je i najstariji
 član u ovoj sekciji ,a njeni nasljednici su :
 Anela Tuka   Adela Kalinić        Ivana Kalem   Ivica Grubešić  


Svi  gore  navedeni  su  redoviti  posjetioci  seminara  u  orga-
nizaciji  Hrvatske  matice  iseljenika  (HMI) koji  se  održavaju 
2x godišnji to; otok Badija kod Korèule i Crikvenica 


   

Nezaboravni susreti

Smotra folklora u Orašju 5 i 6 lipnja 1998 godine.Stuttgart 
10.02.2001. cijeloveèernji program KPD "Matia Gubec" protekao je u nezaboravnoj atmosferi , a kao vrhunac zabave naš poznati bend "Cik Cak" postarao se da se za svakoga ponešto nađe, tako da su se svi oduševili, a najviše naš mladi naraštaj.Ovakvih druženja je potrebno i neophodno zaopstanak Bosanskih Hrvata na našim prostorima.
Ovom prigodom zahvaljujemo se
Dobrotvornom Drušvu K.F.K.Stuttgart e.V


nazad